Màcules de Barcelona
Màcules de Barcelona
Petits vestigis
Deconstruccions i iteracions de la realitat
Homenatge a Toni Catany
Col·lecció Homenatge a Toni Catany
Sèrie naufragis
Naufragis
Glaze and water
Collection Glaze and Water
Teules
Teules
Sèrie butxaques
Sèrie butxaques / Pockets
Serie llunes
Serie llunes
Collection Primitivism
Primitivism