Petits vestigis

Vestigi

  1.  Allò que queda (marques, restes, indicis) d'una cosa que va existir en el passat.

A diferència de les obres de dimensió més grans, els “petits vestigis”, de mida més reduïda, em permetien suggerir un món desaparegut o perdut, jugant amb formes simples incompletes, trencades i aïllades damunt del fons blanc del paper, com si fossin els fragments de ceràmica, metall o pedra extrets dels jaciments arqueològics i que ens permeten reinterpretar la forma i funció originària.

En aquest cas, i a diferència dels petits fragments exposats, inventariats i explicats a les vitrines dels museus, la interpretació o restitució del món al qual podrien pertànyer caldrà que la dugui a terme cada un dels observadors.

Les restitucions d’aquest món perdut poden ser tan diverses com diferents són les persones que les contemplin.

 

Vestigi circular Vestigi circular
Vestigi puntejat Vestigi puntejat
Vestigi dinàmic Vestigi dinàmic
vestigi mínim vestigi mínim
Vestigi foradat Vestigi foradat
Vestigi doble Vestigi doble
Vestigi monument Vestigi monument
Vestigi en creu Vestigi en creu